Kdo jsme?

Akciová společnost PIAS Suchdol, IČ 61673340, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3972. Zabývá se především zemědělskou výrobou. Polní výroba se rozkládá v území západně od Kutné Hory především v katastrech obcí Miskovice, Suchdol a Vidice. Sídlo společnosti je v Dobřeni čp.94.

Podíl základních komodit na tržbách společnosti


Letecký snímek našich areálů