Středisko chovu skotu

Informace

Středisko chovu skotu má provozovny v Dobřeni a je zaměřené na výrobu mléka. Celkem je chováno cca 1 100 ks skotu , plemene Holstein , z toho je 550 ks dojnic. Všechny dojnice se dojí na moderní kruhové dojírně od f. DeLaval. Užitkovost se pohybuje na úrovni 9 500 kg mléka za laktaci. Ročně tak dodáme do mlékárny Pragolaktos 5 milionů litrů mléka. Telata, kterých se narodí ročně na 600, jsou odchovávána pomocí napájecích automatů. Býčky prodáváme ve stáří 2 měsíců na výkrm, jalovičky si ponecháváme k dalšímu chovu.

Vedoucí střediska: Ing. Jaroslav Syrový
Tel: 327 596 136,327 536 483
E-mail : syrovy@piassuchdol.cz