Středisko rostlinné výroby

Informace

Středisko rostlinné výroby hospodaří na 3 330 ha zemědělské půdy západně od Kutné Hory. Struktura pěstovaných plodin je postavena jednak na tržních plodinách tj. potravinářská a krmná pšenice, sladovnický ječmen, ozimá řepka a cukrovka a na druhé straně zajištění krmných plodin pro potřeby chovu skotu i prasat tj. kukuřice, vojtěška, trávy a hrách. Technicky a personálně se středisko rostlinné výroby skládá ze dvou provozů polní výroby v Dobřeni a Miskovicích, dále z provozu opravárenství, provozu sila, výrobny krmných směsí a autodopravy v Dobřeni. Středisko provádí i drobnější služby v polních pracích a sklizňových pracích.

Vedoucí střediska: Mgr. Petr Magát
Tel: 327 536 488, 327 596 136
E-mail : magat@piassuchdol.cz